VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN

Polis 45.095.186   Ethias 

De door de club afgesloten polis bestaat uit een verzekering :
– Burgerlijke Aansprakelijkheid : voor lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden
– Tegen lichamelijke ongevallen :  terugbetaling medische kosten, tijdelijke invaliditeit is niet verzekerd.
– Rechtsbijstand :  passieve rechtsbijstand zit vervat in de waarborg BA. Actieve rechtsbijstand (schade verhalen bij derden) is niet voorzien.

Deze dekken de lichamelijke schade aan derden alsook de eigen lichamelijke schade. De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets).
Voor zover een lid ook zijn eigen stoffelijke schade wenst te verzekeren, zal hij hiertoe zelf de nodige initiatieven dienen te nemen.
In geval een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient hij binnen de 24 uur contact op te nemen met de club om in samenspraak de nodige formaliteiten te vervullen.
Bij de secretaris is een kopie van de polis aanwezig, die te allen tijde geraadpleegd kan worden.

Op eenvoudig verzoek  ontvangt  het lid hiervan een  kopie via mail.